Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Alwaysremember is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy Verklaring.

 

1. Contactgegevens

Alwaysremember

Dahlenburg 19

7783 BZ Gramsbergen

E-mail: info@alwaysremember.nl

Internet: alwaysremember.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Alwaysremember verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Voor het uitvoeren hiervan hebben wij deze gegevens nodig.  We doen ons uiterste best om enkel díe gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het realiseren van uw opdracht, en het factureren hiervan.

 

3. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam contactpersoon
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN

 

4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Alwaysremember verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of nadrukkelijke toestemming voor de volgende doelen:

  • Verzenden van facturen en het afhandelen van uw betalingen
  • Telefonisch of e-mail contact indien dit nodig is om ons werk uit te kunnen voeren
  • Informeren over relevante wijzigingen van onze diensten.

 

5. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Alwaysremember werkt op geen enkele wijze met profilering of geautomatiseerde besluitvorming: besluiten die worden genomen door computersystemen op basis van persoonsgegevens, zonder menselijke tussenkomst.

 

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Alwaysremember bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld: het succesvol afronden van uw opdracht. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de genoemde (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Gegevens klanten

2 jaar

Overeenkomst

Financiële administratie

7 jaar

Wettelijke termijn

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Alwaysremember kan uw persoonsgegevens met derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Alwaysremember blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8. Cookies

Alwaysremember gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor hebben wij een gebruikersovereenkomst afgesloten met Google. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alwaysremember en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een gangbaar bestandsformaat naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alwaysremember.nl.

Alwaysremember wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Alwaysremember neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het geval van een externe inbreuk op uw persoonsgegevens (door bijvoorbeeld een hack) of zoekraken, een zogenaamd datalek, melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.